Proiectul WHAT'S NEW IN THE NEWS?

Având coordonator școala IES DE CATABOIS – FERROL, SPANIA cu parteneri din Turcia, Polonia, Italia, Suedia, prin acest proiect Erasmus+ ne propunem dezvoltarea competențelor de comunicare lingvistice și digitale ale elevilor din clasele a IX-a - a X-a.

Proiectul Comenius IWEY

Școlile REHA ALEMDAROĞLU ANADOLU  LİSESİ – ANKARA,TURCIA, IES DE CATABOIS – FERROL, SPANIA, KURŠENŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA – KURŠĖNAI, LITUANIA, INSTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ”F. FERRARA” – PALERMO, ITALIA și COLEGIUL NAȚIONAL SAMUIL VULCAN BEIUȘ și-au propus un schimb de idei și experiențe pe tema EMPATIA, prin educarea elevilor în a deveni mai sensibili în legătură cu emoțiile și a-i face să se gândească mai mult timp la alții, la problemele sociale, prin dezvoltarea abilității de a studia texte din literatura de specialitate, de a le interpreta și a scrie lucrări noi pe această temă.

Proiectul EGYUT - TOGETHER - IMPREUNA

Desfășurat în parteneriat cu Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi  Szakközépiskolá, acest are ca scop creşterea calităţii educaţiei prin desfăşurarea unor activităţi complexe extraşcolare de cooperare româno-maghiară, prin formarea deprinderilor de comunicare într-o limbă străină ale elevilor şi ale profesorilor, dezvoltarea abilităţilor de căutare, sintetizare şi prelucrare a informaţiei ale elevilor, dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă, formarea unei conduite civice şi morală corectă și promovarea tradiţiilor.

Proiectul Comenius „The School Library – Centre of School Life and Centre of Documentation”

- proiect de dezvoltare şcolară, finanţat de Comunitatea Europeană, având ca şcoală coordonatoare Scuola Media Statale Dante Alighieri, Sant’Agostino, Italia. Ceilalţi parteneri sunt: Colegiul Naţional Samuil Vulcan Beiuş, Collège Pays des Abers, Lannilis, Franţa şi Hristo Botev Primary School, Sliven, Bulgaria. Scopul proiectului este dezvoltarea bibliotecii ca loc de utilizare a documentelor, laborator de activităţi şi centru de documentare şi informare.

Proiectul Educaţie pentru sănătatea corporală

Finanţat de Fundaţia Alcoa din Statele Unite ale Americii, are ca scop promovarea educaţiei pentru sănătatea corporală prin practicarea activităţilor fizice cu specific profilactic şi corectiv, pentru stimularea diferitelor funcţii ale organismului, combaterea obezităţii şi o dezvoltare fizică armonioasă. Prin acest proiect s-a amenajat corespunzător o sală (prin dotarea cu aparatură de gimnastică), s-au instruit elevii şi diriginţii cu privire la activităţile de promovare a sănătăţii, s-au identificat elevii cu deviaţii corporale şi se efectuează exerciţii corective.

Proiectul NATO – Natura Acum Trebuie Ocrotită

- are ca scop implicarea elevilor în acţiuni ecologice. Astfel, conform unui program bine stabilit, elevii Colegiului Naţional Samuil Vulcan colectează şi triază deşeurile ecologice, ocrotind astfel natura.

Proiectul UTIL – Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Lecţii

- grant de dezvoltare şcolară care vizează perfecţionarea cadrelor didactice, prin organizarea unor cursuri de formare IT. Cunoştinţele dobândite au fost utilizate la clasă, cadrele didactice folosind metode şi mijloace moderne de predare. Prin acest proiect a fost dotată şcoala cu mijloace moderne (videoproiector, laptop, DVD, televizor, imprimantă multifuncţională, etc.) şi s-a asigurat o iniţiere a profesorilor în utilizarea calculatorului.