ANUNŢURI - Octombrie 2015

* Colegiul National Samuil Vulcan Beius organizează în 13.11.2015 concurs în vederea ocuparii unui post de ingrijitor - pe durata nedeterminata. Informatii suplimentare aici si la secretariatul scolii.

* Colegiul National Samuil Vulcan anunta scoaterea la concurs a unei catedre de educatie fizica. Informatii suplimentare aici si la secretariatul Colegiului.

 

ANUNŢ - Septembrie 2015

Colegiul National Samuil Vulcan Beius organizează în 09.10.2015, ora 10.00 concurs în vederea ocuparii unui post de ingrijitor - pe durata determinata de un an. Informatii suplimentare aici si la secretariatul scolii.

 

ANUNŢ - APRILIE 2015

Colegiul National Samuil Vulcan Beius organizează în 16.04.2015, ora 10.00 concurs în vederea ocuparii unui post de muncitor calificat - mecanic - pe durata nedeterminata. Termen de depunere a dosarelor 14.04.2015, ora 14.00.

Acte necesare pentru dosarul de concurs:

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității
  2. Copie act de identitate
  3. Copie acte de studii și calificare
  4. Adeverință care atestă vechimea în munca în specialitate
  5. Cazier judiciar
  6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
  7. Curriculum vitae.

Dosarul de concurs se va depune la secretariatul școlii, unde se pot cere informații suplimentare, secretar DEAC AURICA - 0259322050

Probe de concurs: interviu, lucrare scrisă, proba practică.

Bibliografie:

Codul muncii actualizat 2015 - Răspunderea juridică

Legea 319/2006 - privind reguli de protecția muncii și PSI - obligațiile lucrătorilor.

Rezultatele concursului se vor afișa în data de 17.04.2015, ora 13.00 și contestațiile se vor depune în 17.04.2015, până la ora 15.00.

Rezultatul final se va afișa în 17.04.2015, la ora 17.00.

 

**********************************************************************************************************

 

ANUNT

Pentru posturile vacante 2023 - Educatie fizica si sport si 2021 - Limba franceza, Consiliul de administratie al scolii a stabilit modalităţi şi condiţii specifice: calificativ FOARTE BINE, inspectie la clasa si interviu. Inspectia la clasa se va desfasura miercuri, 9 aprilie 2014.

- LIMBA FRANCEZA cod post 2023 - Clasele IX A, IX B - Unitatea de invatare: LA CIVILISATION DES LOISIRS - Les possessifs (revision), - Les demonstratifs (revision); Clasele XA, XB - Unitatea de invatare: METIER VAUT TRESOR - Le Si Conditionnel (revision), L'emploi du subjonctif (revision)

- EDUCATIE FIZICA SI SPORT - cod post 2021 - Gimnastica acrobatica si dezvoltarea fortei - clasele a IX-a A, B, a X-a A, B

 ANUNŢ

Colegiul National Samuil Vulcan Beius organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post de ingrijitor pe durata determinata, pana la finalul anului scolar. Conditiile sunt afisate la avizierul scolii. Concursul va avea loc in 7 februarie 2014. Informatii suplimentare la secretariat, la tel. 0259-322050.

ANUNŢ

Colegiul National Samuil Vulcan Beius organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post de ingrijitor pe durata determinata, pana la finalul anului scolar 2014-2015. Conditiile sunt afisate la avizierul scolii. Concursul va avea loc in 15 ianuarie 2014. Informatii suplimentare la secretariat sau la tel. 0259-322050.

ANUNŢ

ANUNT SUSPENDAT DATORITA REDUCERII NUMARULUI DE POSTURI. Colegiul National Samuil Vulcan Beius organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post de ingrijitor pe durata determinata. Conditiile sunt afisate la avizierul scolii. Depunerea dosarelor se va face pana in 11 octombrie, iar concursul va avea loc in 15 octombrie 2013.

ANUNŢ

Colegiul National Samuil Vulcan Beius organizeaza in perioada 30sept-5oct 2013 manifestari omagiale cu ocazia aniversarii celor 185 de ani. Cei care doresc sa ne sprijine material sau financiar sunt bineveniti.

ANUNŢ.

Colegiul National Samuil Vulcan Beius organizeaza concurs in vederea ocuparii unui post de ingrijitor pe durata determinata. Conditiile sunt afisate la avizierul scolii. Depunerea dosarelor se va face pana in 26 august, iar concursul va avea loc in 30 august.

Informatii suplimentare la secretariatul scolii sau la telefon 0259-322050.

ANUNŢ

Planificarea claselor pentru susţinerea lecţiei deschise în vederea pretransferului

Catedra de istorie. Lecţia: MARILE DESCOPERIRI GEOGRAFICE

Miercuri, 03.04.2013, Clasa a IX-a E 9–10, Clasa a IX-a C 11–12, Joi, 04.04.2013, Clasa a IX-a B 9–10

Catedra de limba şi literatura română. Lecţia: NOAPTE DE DECEMVRIE, Alexandru Macedonski * Lectura expresivă a textului dat; * Contextualizarea operei literare; * Geneza textului, surse de inspiraţie, influenţe; * Temă, motiv(e) romantice şi simboliste; * Imaginarul poetic; * Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic.

Joi, 04.04.2013, XIC 8-9, XIA 9-10, XIB 10-11, XIG 11-12, XID 12-13 XIF 13-14

ANUNŢ

Inspecţia la clasă în vederea pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ va avea loc în zilele 2-4 aprilie 2013.

ANUNŢ

În baza dreptului conferit de art. 28, al.2 din Metodologia privind mobilitatea personalului didactic, Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Samuil Vulcan Beiuş întrunit în şedinţa din 18.02.2013, vizând calitatea activităţii instructiv-educative desfăşurate în şcoală, a stabilit modalităţi şi condiţii specifice de ocupare a posturilor vacante:
* inspecţie la o clasă de liceu. Comisia este alcătuită din directorul şcolii, responsabilul de catedră şi un profesor de specialitate, gradul I. Nota minima de promovare este 8(opt). 
* performanţe realizate prin munca la clasă, materializate în premii ale elevilor la olimpiada şcolară judeţeană în disciplina postului vacantat, în ultimii patru ani.