Anual, în Colegiul Naţional Samuil Vulcan, se organizează următoarele concursuri și activităţi:

1.Ctitoria lui Samuil Vulcan – concurs de istorie organizat la nivelul claselor a IX-a  
2.Concursul de biologie Ioan Busiţia
3.Concursul de matematică interzonal Ştefan Musta
4.Evenimentul educaţional Vasile Ştefănică-Fizică

5.Ziua francofoniei și Săptămâna limbilor străine
6.MărţiShow – concurs-spectacol la nivelul claselor de gimnaziu
7.Zilele Şcolii octombrie – simpozion, concurs, spectacol
8. Cenaclul literar-artistic Plai românesc
9. Itinerarii europene - Excursii ţară şi străinătate

10. Simpozionul Național Gustă Știința

11.Datini și tradiții - proiect județean
12. Nouă ne pasă! - proiect zonal

13. Desfăşurarea unor proiecte şcolare şi extraşcolare în parteneriat cu alte instituţii sau agenţii

(Poliţia Municipiului Beiuş, Agenţia Naţională Antidrog, Centrul de Asistenţă Socială Judeţeană

şi Protecţia Copilului, Casa de Cultură Beiuş, Clubul Copiilor, Clubul Sportiv Samuil Vulcan,

Fundaţia Alcoa, Agenţia Naţională Socrates).