EDUCATIONI JUVENTUTIS HUIUS PROVINCIAE

 

     

Colegiul Naţional Samuil Vulcan are drept scop creşterea calităţii educaţiei oferite de școală în vederea dezvoltării fiecărui elev, pregătindu-l pentru intrarea în viața socială, planificare carierei, succesul profesional și învățarea pe tot parcursul vieții în acord cu principiile și valorile europene.

 

Profilul absolventului vulcanist va include  un set de valori pe care ne propunem să le promovăm  prin toate activităţile şcolare şi extraşcolare care se vor desfăşura: democraţie, respect, responsabilitate, autodisciplină, perseverenţă, corectitudine, toleranţă, implicare, egalitate de şanse, solidaritate.

 

Pentru rezultatele obținute Colegiului Național Samuil Vulcan i s-a conferit titlul ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2014.

 

 

 

 

PENTRU EDUCAREA TINERETULUI ACESTEI PROVINCII